Poblogaeth rhwng 1000 a 2000
Dibynnol
Dibynnol i rhyng-ddibynnol
Rhyng-ddibynnol i ddibynnol
Rhyngddibynnol
Rhyng-ddibynnol i annibynnol
Annibynnol i rhyng-ddibynnol
Annibynnol

Trefydd/ Dinasoedd/ Lleoedd yng Nghymru