Diweddariadau

Dyma beth sydd wedi newid ar wefan Deall Lleoedd Cymru.

Rhagfyr 2021

  • Diweddaru mapiau llif i wella eglurder gan gynnwys ychwanegu mwy o ddata llif ar gyfer lleoedd llai a disgrifiadau cryno manylach yn y blychau naid;
  • Ychwanegu data llif cymudo rhwng Cymru a Lloegr;
  • Ychwanegu crynodebau graffigol o gyfanswm llifau cymudo a chyfanswm y llifoedd ymfudo i mewn ac allan o leoedd dethol wedi'u categoreiddio gan awdurdodau lleol Cymru a Lloegr;
  • Diweddaru llifau dyddiol (tripiau) i gynnwys dosbarthiad yn ôl dull trafnidiaeth a dosbarthiad manylach o amser y dydd;
  • Adran ddata newydd ar Gysylltedd gan gynnwys;
  • Mapiau pellter teithio ar drafnidiaeth breifat ar gyfer pob lle gyda dros 2000 o bobl;
  • Mapiau amser teithio ar drafnidiaeth breifat ar gyfer pob lle gyda dros 2000 o bobl;
  • Mapiau a metrigau ar hygyrchedd i orsafoedd rheilffordd ar gyfer pob lle gyda dros 2000 o bobl, gan gynnwys data ar gyfartaledd niferoedd teithwyr dyddiol a'r llwybrau trên a'r llinellau y mae gorsaf yn eu gwasanaethu.
  • Er mwyn helpu i nodi'r nodweddion, y newidynnau a'r ymarferoldeb newydd hyn, maent wedi tynnu sylw at ffiniau glas drwy'r wefan.